Deze website maakt gebruik van cookiesVoorwaarden

Cradle to Cradle®

Parade tapijt, een gezonde keuze!

Waarom zou je kiezen voor een Cradle to Cradle® tapijt?

_

Kan tapijt bijdragen aan je gezondheid? Een vreemde vraag misschien...

Niet echt. Bij Desso groep doen we er alles aan om tapijt te maken dat bijdraagt aan een gezondere leefomgeving.

We werken volgens een groen business principe dat bekend staat als Cradle to Cradle. Binnen dit principe willen we producten ontwerpen en maken die we kunnen terugnemen en die veilig gerecycled kunnen worden.

Waarom doen we dit?

Bovenal willen we er zeker van zijn dat onze producten een positieve invloed hebben op de gezondheid van onze klanten en het milieu.

Cradle to Cradle® helpt ons deze ambitie te verwezenlijken op verschillende manieren.

Ten eerste zorgen we ervoor dat we de beste en meest positieve grondstoffen[1] voor onze producten kiezen, die dan Cradle to Cradle® gecertificeerd worden.

Ten tweede maken we steeds meer gebruik van hernieuwbare, duurzame energiebronnen.

Ten derde willen we met Cradle to Cradle® voldoen aan de hoge eisen van andere belangrijke zaken, zoals de manier waarop we met onze mensen omgaan, onze sociale verantwoordelijkheden en het beheer van onze kostbare waterbronnen.

Maar het allerbelangrijkste uitgangspunt voor Desso met Cradle to Cradle® is te zorgen dat alles wat we doen bijdraagt aan het verbeteren van onze gezondheid en ons welzijn, en bijdraagt aan de verbetering van het milieu.

In de toekomst hopen we het ontstaan van afval te beëindigen. We zullen  klanten stimuleren om hun tapijt naar ons terug te sturen, zodat we het materiaal kunnen hergebruiken om óf nieuwe hoogwaardige producten te maken, óf het materiaal op een natuurlijke wijze af te breken.

We nemen nu al gebruikt tapijt terug waarvan we de belangrijkste materialen opnieuw gebruiken of recyclen.

Ook ontwikkelen we nieuwe tapijt producten, die speciaal ontworpen zijn om de thuisomgeving te verbeteren.

Het is namelijk zo dat, tegen alle vooroordelen in, tapijt binnenshuis tweemaal effectiever is in het vasthouden van kleine stofdeeltjes dan harde vloeren. Dit werd nota bene aangetoond door de Duitse Astmabond[2].

Bij Desso zijn we hiermee verder gegaan.

Geïnspireerd door onze Cradle to Cradle® visie, hebben we DESSO AirMaster® tapijt ontwikkeld dat zelfs tot 8x[3] beter is in het vasthouden van deze kleine stofdeeltjes dan harde vloeren.

Het tapijt houdt stofdeeltjes vast tot de volgende stofzuigbeurt en helpt daarmee ademhalingsproblemen zoals astma te voorkomen.

Ook voor de toekomst willen we nog meer tapijt ontwikkelen dat bijdraagt aan een gezondere thuisomgeving.

Kortom, als je Desso, Parade of Bonaparte tapijt aanschaft, krijg je niet alleen het mooiste op het gebied van design en stijl. Je wordt ook onderdeel van onze Cradle to Cradle® missie, waarin we gezondere producten maken, waar mens en milieu van zullen profiteren.

 

 [1] Beste ingrediënten = Positief beoordeelde ingrediënten volgens het Cradle to Cradle Certified Product Standard versie 3.0, toegekend door het Cradle to Cradle Products Institute. Alle ingrediënten hebben de beoordeling Groen (optimaal) of Geel (acceptabel), zoals beschreven in het Cradle to Cradle Certification Program. Voor alle ingrediënten die nog niet voldoen, ligt er een verbeterplan klaar.

[2] Bron: onderzoek uitgevoerd door de Deutsche Allergie- und Asthmabund e.V. in 2005

[3] Gebaseerd op testen van GUI, waarbij DESSO AirMaster®werd vergeleken met een standaard harde PVC-vloer (PM10) en een standaard gestructureerd lussenpooltapijt.